Onderzoek Tijdsbesteding leraren basis- en secundair onderwijs

Onderzoekstitel

Onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en het secundair onderwijs

Onderzoekers

  • Ignace Glorieux
  • Joeri Minnen
  • Julie Verbeylen

Onderzoeksgroep TOR – Vakgroep Sociologie – Vrije Universiteit Brussel

Start- en einddatum

  • Startdatum: 1 september 2017
  • Einddatum: 31 augustus 2018

Naar boven

Situering en methodologie van het onderzoek

Situering

In het kader van het loopbaandebat is het nodig om zicht te krijgen op de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs. Hiervoor werd een onderzoek uitbesteed aan een onderzoeksploeg onder leiding van Prof. dr. Ignace Glorieux (VUB).

Methodologie

Alle leraren uit het basis- en secundair onderwijs met een effectieve lesopdracht werden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De data werden verzameld via een combinatie van surveyonderzoek en dagboekregistratie. Voor de tijdsmeting vormde het online dagboekje het voornaamste instrument. Leraren hielden dit dagboekje bij gedurende 7 opeenvolgende dagen. Tijdens deze week registreerde een respondent voor elke dag alle activiteiten die hij die dag deed (zowel werkgerelateerde als niet-werkgerelateerde activiteiten). Voor en na de dagboekregistratie werd er via vragenlijsten aanvullende informatie verzameld die nodig is om de dagboekdata te kaderen en te interpreteren.

Naar boven

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

In totaal namen 8.571 leraren uit het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen succesvol deel aan de 7-daagse registratie. Het gaat hier om werkende leraren en bijvoorbeeld niet om diegenen die ziek zijn of een voltijds verlofstelsel hebben opgenomen, of die op het moment van hun deelname op vakantie waren.

Het eindrapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel is het overkoepelende rapport dat de onderzoeksopzet en de algemene resultaten bespreekt. Het tweede deel focust op de tijdsbesteding van de leraar in het basisonderwijs en het derde deel gaat dieper in op de tijdbesteding van de leraar in het secundair onderwijs.

Geprojecteerd op een volledig kalenderjaar (inclusief de vakanties) besteden de deelnemende leerkrachten gemiddeld 39u31’ per week aan hun job. Een voltijdse opdracht neemt in het basis onderwijs 41u11’ in beslag, in het secundair onderwijs is dat 41u50’. Tijdens de lesweken bedraagt de werktijd van een voltijdse leerkracht in het basisonderwijs 49u30’ per week, in het secundair onderwijs is dit 47u59’ per week. 60 à 70% van de werktijd wordt besteed aan les geven en lesvoorbereiding. De overige tijd gaat naar administratie, organisatie, beleidstaken en professioneel overleg.

Om het werk van leraren goed in te schatten, is ook de context van het werk belangrijk. Daarvoor kijkt het onderzoek ondermeer naar de timing, de plaats en de voldoening van het werk. Voor de meeste leerkrachten situeert de werkdag zich tussen 8:00 en 16:00 (inclusief de middag), tijdens de avond is op elk moment tussen 19:30 en 21:30 30% van de leerkrachten aan het werk,  ook op zondagavond is er een duidelijke piek. Naast de school is thuis dan ook een belangrijke werkplaats. Leerkrachten uit het basisonderwijs besteden ongeveer 27% van de totale werktijd thuis (vakanties inbegrepen), bij leerkrachten uit  het secundair onderwijs is dat zelfs 41%. De leerkrachten basisonderwijs halen meer voldoening uit het werk dan hun collega’s uit het secundair onderwijs. De laagste graad van voldoening vinden we bij leerkrachten in het ASO (2de/3de graad), de hoogste in het buitengewoon basisonderwijs en het BSO en DBSO.

Naar boven

Documenten

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's