Onderwijsvakbonden

Er zijn 4 representatieve onderwijsvakbonden:

Zij vertegenwoordigen het onderwijspersoneel tijdens onderhandelingen met de minister en hebben een zitje in de Vlaamse Onderwijsraad (de Vlor).

Wie lid is van een van de representatieve vakbonden, kan een deel van de vakbondsbijdrage terugkrijgen in de vorm van een vakbondspremie.