Kinderbijslag voor wie in Nederland woont en in het Vlaams onderwijs werkt

In België is de kinderbijslag geen volksverzekering zoals in Nederland, wel een sociale verzekering, in Vlaanderen groeipakket genoemd, die gekoppeld is aan het werknemersstatuut.

De hoogte van de kinderbijslag is onder andere afhankelijk van het aantal kinderen, de leeftijd en de graad van invaliditeit. Het Vlaamse groeipakket wordt per maand vastgesteld.

Naar boven

Welke kinderbijslag?

Welk land en hoeveel kinderbijslag er uitbetaald moet worden, is afhankelijk van onder andere de gezinssituatie. De meest voorkomende situaties zijn:

Je werkt als grensarbeider in België en je partner heeft geen inkomen

Dan heb je recht op het volledige Vlaamse groeipakket. Is het Vlaamse groeipakket lager dan de Nederlandse kinderbijslag dan heb je recht op een aanvullende Nederlandse kinderbijslag (AKW).

Je werkt als grensarbeider in België en je partner werkt in Nederland

Dan heeft je partner recht op een Nederlandse kinderbijslag. Als de Nederlandse kinderbijslag lager is dan het Vlaamse groeipakket, krijg je een aanvullende Vlaamse kinderbijslag.

Je werkt als grensarbeider in België en je partner ontvangt een Nederlandse sociale uitkering

Je partner ontvangt een Nederlandse werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) 

Dan heeft je partner recht op een Nederlandse kinderbijslag. Als de Nederlandse kinderbijslag lager is dan het Vlaamse groeipakket, krijg je een aanvullende Vlaamse kinderbijslag.

Je partner ontvangt een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO-uitkering) 

Dan heb je recht op de volledige Belgische kinderbijslag. Is het Vlaamse groeipakket lager dan de Nederlandse kinderbijslag dan heb je recht op een aanvullende Nederlandse kinderbijslag (AKW).

Jij en je partner werken in België als grensarbeider

Dan heb je alleen recht op het Vlaamse groeipakket.

Naar boven

Wijziging gezinssituatie

Wijzigingen in gezinssituatie moet je zo spoedig mogelijk melden aan de Sociale Verzekeringsbank in Nederland en aan het Vlaams groeipakketfonds.

Naar boven

Bedragen

Het Vlaamse groeipakket wordt niet meer belast in Nederland. Sinds 1 februari 2012 zijn onderstaande bedragen van toepassing:

Gewone kinderbijslag
1ste kind 88,51 euro
2de kind 163,77 euro
3de kind en volgende 244,52 euro
Leeftijdsbijslag
Oudste en enige kinderen 6-11 jaar + 15,24 euro
12-18 jaar + 23,48 euro
18 jaar + 27,06 euro
2de en volgende kinderen 6-11 jaar + 30,75 euro
12-18 jaar + 46,98 euro
18 jaar + 59,74 euro
Jaarlijkse schoolpremie
0-5 jaar 27,06 euro
6-11 jaar 57,44 euro
12-17 jaar 80,41 euro
18-24 jaar 108,25 euro

Meer informatie over de sociale toeslagen of toeslagen voor eenoudergezinnen vind je op de website van je groeipakketfonds.

Naar boven

Meer info

Websites