Vaccinatiecampagnes

De Vlaamse overheid voert vaccinatiecampagnes om een aantal besmettelijke ziektes in Vlaanderen onder controle te houden of uit te roeien.

Opdracht van het CLB

Wat vaccinaties betreft heeft je CLB 2 opdrachten:

  • De vaccinatiestatus bewaken van de leerlingen die je begeleidt: welke inentingen hebben zij al gehad en welke ontbreken nog? Je CLB zorgt ook voor de ontbrekende vaccinaties (inhaalvaccinaties).
  • Gratis inentingen aanbieden en vaccineren als je daarvoor toestemming kreeg van de leerling of de ouders.

Vaccinatieschema

Volg het basisvaccinatieschema van de Vlaamse overheid. Dat is een overzicht van de aanbevolen vaccinaties die kinderen moeten krijgen om optimaal beschermd te zijn tegen een 10-tal infectieziekten.

Het schema bepaalt op welke leeftijd de vaccinatie het best gebeurt. Het omvat de vaccins die de vaccinatoren, huisartsen, kinderartsen, Kind en Gezin en de CLB’s gratis kunnen bestellen.

Agentschap Zorg en Gezondheid - Basisvaccinatieschema

Toestemming

Licht de leerlingen en ouders op voorhand in over de aard en de bedoeling van de vaccinatie. Je hebt toestemming nodig vooraleer je een leerling mag inenten.

Registratie bij de overheid

Vaccinnet is een bestelsysteem voor vaccins die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt aan artsen-vaccinatoren voor haar programmatisch vaccinatiebeleid. Het bestelsysteem is gekoppeld aan een registratiesysteem voor vaccinaties.

CLB’s zijn verplicht via Vaccinnet hun vaccins te bestellen en toegediende vaccins bij leerlingen te registreren.

Vaccinnet

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Contact

Dr. Geert Top
Coördinatie infectieziekten en vaccinaties
Agentschap Zorg en Gezondheid