Lerarenplatform basisonderwijs

Wat is het lerarenplatform?

Het lerarenplatform is een pilootproject dat van start ging in het schooljaar 2018-2019. Het project wordt verlengd tot schooljaar 2019-2020 en start op 1 oktober 2019. Het biedt 2500 startende en tijdelijke leerkrachten in het basisonderwijs een volledig schooljaar werkzekerheid.

In het basisonderwijs nemen bijna alle scholen deel aan het lerarenplatform.

Naar boven

Wat is het doel van het lerarenplatform?

Het project heeft als doel jonge leerkrachten een beter loopbaanperspectief te bieden. Het geeft startende en tijdelijke leerkrachten meer werkzekerheid binnen het lerarenplatform.

Wie in het lerarenplatform stapt, heeft werkzekerheid vanaf 1 oktober tot het einde van het schooljaar.

Naar boven

Wie kan in het lerarenplatform stappen?

Je kan alleen in het lerarenplatform stappen als kleuteronderwijzer, onderwijzer en leermeester godsdienst, niet-confessionele zedenleer en lichamelijke opvoeding.

Zowel tijdelijke als vastbenoemde leerkrachten kunnen in het lerarenplatform stappen. De aanstelling is wel altijd tijdelijk (tot het einde van het schooljaar). Vastbenoemden kunnen dit via een tijdelijk andere opdracht (TAO) of een afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP).

Naar boven

Wat zijn je taken?

Reguliere vervangingen

Je wordt ingezet voor reguliere vervangingen korter dan een schooljaar.

Je kan afwezige leerkrachten vervangen, maar je kan ook de plaats innemen van een vastbenoemde leerkracht die zelf kiest voor een opdracht in het lerarenplatform.

Pedagogische taken

Als er geen vervanging nodig is, word je ingezet in zinvolle pedagogische taken. Voorbeelden van zinvolle pedagogische taken zijn:

  • occasioneel lesgeven

  • co-teaching

  • peer learning

Naar boven

Hoe bouw je dienstanciënniteit op?

Dit doe je op basis van de betrekking waarin je bent aangesteld in het lerarenplatform.

Naar boven

Hoe kan je solliciteren?

Je solliciteert bij een school of scholengemeenschap. Zij kunnen jou aanwerven in een gewone betrekking of in het lerarenplatform. Als je interesse hebt in het lerarenplatform, vermeld dit dan zeker bij je sollicitatie.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Omzendbrief lerarenplatform in het basisonderwijs (BAO/2018/01)

Verwante pagina's