Raamakkoord vakantiegeld en eindejaarstoelage

Raamakkoord

Bij de begrotingsopmaak 2013 besliste de Vlaamse Regering dat de onderwijssector 82 miljoen (op een budget van 10,9 miljard euro) moest besparen. Een raamakkoord tussen de Vlaamse Regering en de representatieve vakorganisaties realiseert die besparing zonder koopkrachtverlies voor de personeelsleden. Dat is mogelijk door voor vastbenoemde en tot de proeftijd toegelaten personeelsleden:

  • Het vakantiegeld te verminderen
  • Tegelijkertijd de eindejaarstoelage te verhogen

De maatregel gold oorspronkelijk voor 2014 en 2015 en werd verlengd voor de volgende jaren tot en met 2020.

Meer informatie over de toepassing en praktische uitvoering vind je op de pagina’s over vakantiegeld en eindejaarstoelage van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Naar boven


Extra informatie

Websites

Regelgeving