Eindejaarstoelage

Voorwaarden

Je ontvangt een eindejaarstoelage in december als je aan 2 voorwaarden voldoet:

 • Je vervulde tijdens de referentieperiode een opdracht in hoofdambt.
 • Het ministerie van Onderwijs betaalde je salaris voor die opdracht.

Naar boven

Hoeveel eindejaarstoelage krijg je?

De eindejaarstoelage omvat een vast en een veranderlijk gedeelte.

Lees meer over de berekening op de pagina's over je salaris van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Naar boven

Basis: prestaties tijdens de referentieperiode

Van basisonderwijs tot volwassenenonderwijs

De referentieperiode is anders voor tijdelijke dan voor vastbenoemde personeelsleden.

 • Voor tijdelijke personeelsleden met recht op uitgestelde bezoldiging, loopt de referentieperiode van 1 september van het voorgaande jaar tot en met 30 juni van het jaar waarin je de eindejaarstoelage ontvangt (schooljaar).
 • Voor vastbenoemde personeelsleden (of toegelaten tot de proeftijd) en de tijdelijke personeelsleden zonder recht op uitgestelde bezoldiging loopt de referentieperiode van 1 januari tot en met 30 september van het jaar waarin je de eindejaarstoelage ontvangt.

Lees meer over de referentieperiode op de pagina's over je salaris van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Afhankelijk van je prestaties tijdens de referentieperiode krijg je meer of minder eindejaarstoelage.

 • Heb je een betrekking met volledige prestaties, dan heb je recht op het maximum.
 • Werkte je minder, dan wordt het bedrag aangepast in verhouding tot de duur en de omvang van je afwezigheid.
 • Heb je maar enkele korte periodes gewerkt, dan berekent de administratie voor elk van die periodes de eindejaarstoelage en telt zij alles samen.
 • Leverde je meer prestaties dan een volledige betrekking, zoals in bijbetrekking, dan krijg je voor die extra prestaties geen extra eindejaarstoelage.

Hoger onderwijs

De referentieperiode loopt van 1 januari tot en met 30 september van het jaar waarin je de eindejaarstoelage ontvangt.

Uitzondering: als je ook in een ander onderwijsniveau werkt en daar aanspraak maakt op uitgestelde bezoldiging, is de referentieperiode het schooljaar: van 1 september van het voorgaande jaar tot en met 30 juni van het jaar waarin je de eindejaarstoelage ontvangt.

Afhankelijk van je prestaties tijdens de referentieperiode krijg je meer of minder eindejaarstoelage.

 • Heb je een betrekking met volledige prestaties, dan heb je recht op het maximum.
 • Werkte je minder, dan wordt het bedrag aangepast in verhouding tot de duur en de omvang van je afwezigheid.
 • Heb je maar enkele korte periodes gewerkt, dan berekent de administratie voor elk van die periodes de eindejaarstoelage en telt zij alles samen.
 • Leverde je meer prestaties dan een volledige betrekking, dan krijg je voor die extra prestaties geen extra eindejaarstoelage.

Naar boven

Verhoogde eindejaarstoelage bij verlaagd vakantiegeld

Presteerde je in het voorgaande jaar uitsluitend als vastbenoemd (of tot de proeftijd toegelaten) personeelslid? Dan ontvang je minder vakantiegeld dan tijdelijke personeelsleden. In ruil krijg je een hogere eindejaarstoelage.

Lees er meer over  op de pagina’s Vakantiegeld en Raamakkoord vakantiegeld en eindejaarstoelage.

Naar boven

Uitbetaling in december

Je eindejaarstoelage ontvang je in december.

In 2020 wordt de eindejaarstoelage uitbetaald op 18 december.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Regelgeving