Wanneer krijg je je salaris?

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten betaalt je salaris in principe uit op de laatste werkdag van elke maand.

Werk je in het basis- of secundair onderwijs, het dko of in een CLB? Dan zijn er enkele verschillen in uitbetaling tussen tijdelijk en vastbenoemd onderwijspersoneel.

Tijdelijk onderwijspersoneel

 

In dienst tot het einde van het lopende schooljaar of langer

In dienst voor een korte periode: ad interim of niet tot het einde van het schooljaar

Uitbetalingsdag

Op het einde van elke maand tot en met juni

Op het einde van elke maand voor de periode dat je in dienst bent

Verhouding

1/12de van het jaarsalaris

1/360ste van het jaarsalaris per kalenderdag

Uitgestelde bezoldiging

Een herberekening van de prestaties tijdens het schooljaar, door omzetting van noemer 12 naar 10. Dit bedrag wordt uitbetaald in juli en/of augustus.

Een herberekening van de prestaties tijdens het schooljaar, door omzetting van noemer 360 naar 300. Dit bedrag wordt uitbetaald in juli en/of augustus.

Opmerking

 

Alleen als je zowel de laatste dag vóór als de eerste dag ná de schoolvakanties (uitzondering: zomervakantie) in dienst bent, ontvang je voor die vakantiedagen een salaris.

 

Vastbenoemd onderwijspersoneel

Uitbetalingsdag

Op het einde van elke maand

Verhouding

1/12de van het jaarsalaris