Voordeel alle aard

Een voordeel alle aard (VAA) is een voordeel boven op je salaris.

Je werkgever of schoolbestuur kan ICT-materiaal en diensten, voertuigen of huisvesting ter beschikking stellen voor professioneel gebruik:

  • Gsm/smartphone
  • Tablet
  • Laptop
  • Telefoonabonnement
  • Internetabonnement
  • Bedrijfswagen
  • Huisbewaarder
  • Elektriciteit en verwarming 

Gebruik je het materiaal voor persoonlijke doeleinden, dan beschouwen de sociale zekerheid en de federale overheidsdienst financiën het materiaal of de dienst als een ‘voordeel alle aard’.  

Je betaalt er socialezekerheidsbijdragen en/of bedrijfsvoorheffing op.

Vraag aan je school- of centrumbestuur wat het aangeeft als een VAA. 

Je ziet de VAA op je salarisbrief, individuele rekening en fiscale fiche(s). 

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Websites 

Regelgeving

Contact