Vakantiebezoldiging tijdelijk personeel hogescholen

Ben je een tijdelijk onderwijzend personeelslid aan een hogeschool en loopt je aanstelling niet tot het einde van het academiejaar, dan heb je recht op een vakantiebezoldiging. Je ontvangt de vakantiebezoldiging in juli of augustus.

Wat is het?

De vakantiebezoldiging is een compensatie voor het salarisverlies dat je lijdt in vergelijking met tijdelijke en benoemde personeelsleden die wel tot het einde van het academiejaar zijn aangesteld.

De vakantiebezoldiging mag niet verward worden met de uitgestelde bezoldiging in andere onderwijsniveaus.

Naar boven

Wanneer heb je recht op een vakantiebezoldiging?

Hebben recht op een vakantiebezoldiging:

  • Tijdelijk onderwijzend personeel (titularissen van een vacante betrekking, interimarissen) waarvan de aanstelling niet loopt tot het einde van het academiejaar
  • Tijdelijk onderwijzend personeel dat oorspronkelijk een aanstelling had gekregen waarin het einde van het academiejaar vervat was, maar waarbij de aanstelling om welke reden dan ook eindigt voor het einde van het academiejaar

Hebben geen recht op een vakantiebezoldiging:

  • Gastprofessoren
  • Administratief en technisch personeel
  • Benoemd onderwijzend personeel
  • Tijdelijk onderwijzend personeel van wie de aanstelling loopt tot het einde van het academiejaar

Naar boven

Berekening

Je hogeschool berekent de vakantiebezoldiging op basis van een specifieke formule, zoals bepaald in de regelgeving. Het aantal bezoldigde vakantiedagen buiten je aanstellingsperiode vormt de basis voor de berekening.

Naar boven

Wanneer ontvang je je vakantiebezoldiging?

  • Einde juli voor de aanstellingen die ten laatste op 31 juli eindigen
  • Einde academiejaar voor de aanstellingen die eindigen na 31 juli

Naar boven


Extra informatie