Minder werken of eerder stoppen

Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (tbsvp)

Eerder stoppen met werken dankzij de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (tbsvp) of uitstapregeling

Loopbaanonderbreking 55+

Deze deeltijdse loopbaanonderbreking voor wie ouder dan 55 jaar is, kan je niet meer aanvragen.