Praktijkvoorbeelden voor inclusie en differentiatie

KlasCement: specifieke onderwijsbehoeften

KlasCement is een leermiddelennetwerk voor en van leraren. Op de website van KlasCement inspireren en ondersteunen leraren elkaar door hun lesmateriaal en praktijktips uit te wisselen. Ook organisaties attenderen en delen er hun materiaal en evenementen.

Vraag je jezelf af hoe je collega’s het M-decreet in de praktijk omzetten, lees dan op KlasCement hun ervaringen en tips die jou helpen omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

KlasCement selecteert op zijn projectsite KlasCement - Iedereen telt mee documenten, artikels, websites en programma's die je kan gebruiken voor kinderen met een beperking.

Lid worden van KlasCement is eenvoudig en gratis op KlasCement - Registreren. De meeste leermiddelen zijn ook gratis te gebruiken en aan te passen. Leraren, andere onderwijsbetrokkenen en studenten in  lerarenopleidingen kunnen lid worden.

Naar boven

Differentiatie in onderwijs

Omgaan met verschillen in je klas is een grote uitdaging.

Het innovatiefonds Gelaagdheid in Differentiatie (GID) onderzocht hoe je differentiatie succesvol kan toepassen op klas- en schoolniveau en in de lerarenopleiding.

Het resultaat is de website Differentiatie in onderwijs met zelfscreening, praktijkvoorbeelden en tips. Zo kan je ideeën opdoen om te differentiëren in jouw klas of school.

Naar boven


Extra informatie

Websites