Ondersteuning voor leraren en leerlingen bij specifieke onderwijsbehoeften


Tegen 1 september 2021 wordt een nieuwe regeling voorbereid. Tot dan blijft deze ondersteuning behouden. Meer info: Naar een begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften


Ondersteuningsmodel

Sinds het schooljaar 2017-2018 is er een nieuw ondersteuningsmodel voor scholen en centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs om met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften om te gaan.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die beschikken over een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag en die de lessen volgen in een school voor gewoon onderwijs, kan die school een beroep doen op ondersteuning vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.

De ondersteuning moet altijd voelbaar zijn tot in de klas, maar kan verschillende vormen aannemen:

  • Voor de leerling zelf
  • Voor de leerkrachten
  • Voor  het schoolteam

Meer informatie:

Naar boven

Speciale onderwijsleermiddelen

Je school kan financiering aanvragen voor speciale onderwijsleermiddelen. Dat zijn hulpmiddelen voor leerlingen met een functiebeperking.

Meer over speciale onderwijsleermiddelen

Naar boven

Competentieontwikkeling

Competentiebegeleiders helpen je competenties te verbreden, zodat jij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften optimaal kan ondersteunen.

Meer over de competentieontwikkeling

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Voor onderwijspersoneel

Voor ouders

Voor directies en administraties


Evaluatie

Een onafhankelijke commissie van experts (de commissie-Struyf) evalueerde de introductie van het ondersteuningsmodel.
Evaluatie van het ondersteuningsmodel specifieke onderwijsbehoeften