Afwezig op je werk door coronavirus?

Als je door een preventieve quarantaine in het buitenland wegens het coronavirus niet naar huis kan gelden de volgende afspraken: 

  • Verwittig onmiddellijk je school, zodat die de nodige schikkingen kan treffen voor de opvang van jouw leerlingen. 
  • Achteraf kan je schoolbestuur aan jou een verantwoordingsstuk vragen. 
  • Je wordt geacht in dienstactiviteit te zijn en je hebt dus recht op salaris voor de duur van je aanstelling.