Corona-ouderschapsverlof

Tijdens de periode die loopt van 11 mei 2020 tot en met 30 september 2020 kan je corona-ouderschapsverlof opnemen. Je hebt volgende mogelijkheden:

  • Je kan je loopbaan gedeeltelijk onderbreken tot een halftijdse betrekking.
    Opgelet: dat is enkel mogelijk als je belast bent met een of meer betrekkingen die samen ten minste 75% van het aantal prestatie-eenheden omvatten die vereist zijn voor een ambt met volledige prestaties
  • Je kan je loopbaan gedeeltelijk onderbreken door je prestaties te verminderen met een vijfde. In dat geval moet je een ambt met volledige prestaties uitoefenen.
  • Je kan je loopbaan volledig onderbreken: maar dat is enkel mogelijk voor ouders met een kind met een handicap voor alleenwonende ouders. Een alleenwonende ouder is een ouder die uitsluitend samenwoont met 1of meerdere kinderen die hij of zij ten laste heeft.

Het corona-ouderschapsverlof is een gunst. Je werkgever kan het weigeren.

Zowel biologische ouders als ouders van een adoptiekind of pleegkind kunnen het corona-ouderschapsverlof opnemen, op voorwaarde dat het kind nog geen 12 jaar is, of 21 jaar als het kind mindervalide is.

Het corona-ouderschapsverlof moet worden opgenomen per kalendermaand.

  • Als een volledige kalendermaand niet meer mogelijk is, kan je de resterende weken opnemen.
  • Als je nu al loopbaanonderbreking of zorgkrediet opneemt, kan je de lopende periode van loopbaanonderbreking of zorgkrediet laten omzetten naar corona-ouderschapsverlof. Dat kan met ingang van 1 mei 2020. In dat geval krijg je een hogere uitkering dan bij het gewone ouderschapsverlof.

Je kan het corona-ouderschapverlof al aanvragen bij je werkgever vanaf 11 mei 2020. Je vraagt het ten minste 3 werkdagen op voorhand aan.

Ook een omzetting van je loopbaanonderbreking of zorgkrediet naar corona-ouderschapsverlof vraag je aan bij je werkgever.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Verwante pagina's

Websites

Naar boven