Onbetaald ouderschapsverlof

Wat is het?

Bij de geboorte of adoptie van een kind heb je recht op 3 maanden voltijds onbetaald ouderschapsverlof (vroeger ‘borstvoedingsverlof’). Ook de partner kan het verlof nemen.

Ter info: naast het onbetaald ouderschapsverlof kan je ook nog betaald ouderschapsverlof nemen. Dat is een vorm van loopbaanonderbreking.

Recht of gunst?

Onbetaald ouderschapsverlof is een recht. De school kan het niet weigeren.

Naar boven

Voorwaarden

  • Je bent een vastbenoemd of tijdelijk personeelslid.
  • Je neemt onbetaald ouderschapsverlof voor je volledige opdracht, dus in alle onderwijsinstellingen waar je werkt.
    Er is 1 uitzondering: als een gedeelte van je opdracht een risico inhoudt voor jou en je kind, kan je  daarvoor verlof voor moederschapsbescherming tijdens de borstvoeding nemen. Dan neem je voor de rest van je opdracht onbetaald ouderschapsverlof.
  • Je start het verlof binnen het jaar en je neemt het in 1 keer op.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Je ontvangt geen salaris tijdens het verlof.

Anciënniteit

De periode van onbetaald ouderschapsverlof telt mee voor de berekening van je dienstanciënniteit en van je geldelijke anciënniteit.

Ben je vastbenoemd, dan telt het verlof ook mee voor je sociale anciënniteit.

Ben je tijdelijk, dan telt het verlof niet mee voor de berekening van het aantal dagen betaald ziekteverlof waar je recht op hebt.

Meer over anciënniteit

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

Het verlof moet starten:

  • Binnen het jaar na de geboorte van je kind
  • In geval van adoptie, binnen het jaar nadat het kind als gezinslid is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister

Het verlof kan op elke dag van de maand starten.

Duur en einde

Je hebt recht op maximaal 3 maanden onbetaald ouderschapsverlof, die je in 1 keer moet opnemen. Als je minder dan 3 maanden neemt, verlies je de resterende dagen.

Ben je tijdelijk, dan eindigt het verlof altijd op het einde van je aanstelling.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt het verlof aan bij je school of centrum.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Contact