Geboorteverlof

Wat is het?

Geboorteverlof (vroeger ‘vaderschapsverlof’) kan je opnemen als vader van een pasgeboren kind, of als partner van de moeder, als die moeder haar bevallingsverlof niet (helemaal) kan opnemen omdat zij is:

 • Opgenomen in het ziekenhuis (voor de moeder telt die periode als ziekteverlof)
 • Overleden

Jij neemt dan verder het bevallingsverlof op.

Ter informatie: wat men algemeen ‘geboorteverlof’ of ‘vaderschapsverlof’ noemt, heet in het onderwijs (buiten het hoger onderwijs) ‘omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner’.

Recht of gunst?

Geboorteverlof is een recht.

Naar boven

Voorwaarden

 • Je bent een tijdelijk of vastbenoemd personeelslid.
 • Je bent de vader van een pasgeboren kind, of je bent de partner van de moeder.
 • De moeder is
  • Meer dan 7 opeenvolgende dagen gehospitaliseerd en het kind heeft het ziekenhuis verlaten
  • Overleden

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Ben je vastbenoemd, dan wordt je salaris verder uitbetaald tijdens het geboorteverlof.

Ben je tijdelijk, dan heb je tijdens het geboorteverlof geen recht op een salaris of salaristoelage. Je kan wel een uitkering krijgen van het ziekenfonds.

Anciënniteit

Het geboorteverlof telt mee voor de berekening van je dienstanciënniteit en je geldelijke anciënniteit.

Ben je vastbenoemd, dan telt het verlof ook mee voor je sociale anciënniteit.

Ben je tijdelijk, dan telt het verlof niet mee voor de berekening van het aantal dagen betaald ziekteverlof waar je recht op hebt.

Meer over anciënniteit

Pensioen

Het verlof telt mee voor het recht op en voor de berekening van je rustpensioen.

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen, kan je terecht bij:

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

 • Bij hospitalisatie van de moeder kan het geboorteverlof starten vanaf de 8ste dag, te rekenen vanaf de geboorte van het kind.
 • Bij overlijden van de moeder start het geboorteverlof op het moment dat je daarvoor een verzoek indient bij je school of centrum. 

Duur en einde

 • Bij hospitalisatie eindigt het verlof als de moeder niet langer in het ziekenhuis is opgenomen en uiterlijk op het einde van het - niet opgenomen - bevallingsverlof. De dag waarop de moeder het ziekenhuis verlaat, behoort nog tot de periode van het geboorteverlof.
 • Bij overlijden is de duur van het geboorteverlof maximaal gelijk aan de duur van het bevallingsverlof dat de moeder bij haar overlijden nog niet had opgenomen.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je dient bij je school of centrum een verzoek in voor geboorteverlof om in de opvang van het kind te voorzien.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Contact