Verlof voor vorming

Verlof om cursussen te volgen en je voor te bereiden op examens: gemeenschapsonderwijs

In het gemeenschapsonderwijs kunnen personeelsleden onbetaald verlof nemen om cursussen te volgen en zich voor te bereiden op examens.

Betaald educatief verlof: administratief, technisch en werkliedenpersoneel vrij onderwijs

Maak jij deel uit van het administratief, technisch en werkliedenpersoneelĀ  in een vrije school? En betaalt je onderwijsinstelling je loon uit eigen middelen? Dan heb jij recht op betaald educatief verlof.