Vakantieregeling paramedisch personeel

 • In het vrij gesubsidieerd onderwijs  legt een centraal paritair comité de vakantieregeling voor paramedisch personeel vast. De regeling wordt in het arbeidsreglement opgenomen.  De Vlaamse Regering verklaart het arbeidsreglement algemeen bindend.
  Meer informatie: besluit van de Vlaamse Regering - verbindendverklaring algemeen reglement gesubsidieerd vrij basis- en secundair onderwijs: vakantieregeling.
   
 • In het officieel gesubsidieerd onderwijs vind je de vakantieregeling in het arbeidsreglement.  Er zijn geen specifieke, wettelijk vastgelegde bepalingen.
   
 • In het gemeenschapsonderwijs heb je recht op zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, en op de wettelijke en decretale feestdagen. 
  In het secundair onderwijs heb je recht op facultatieve vakantiedagen:
  • 1 volledige of 2 halve dagen in het gewoon secundair onderwijs
  • 2 volledige of 4 halve dagen in het buitengewoon secundair onderwijs

Als je niet voltijds werkt, wordt je aantal verlofdagen naar verhouding verminderd. Deze regeling geldt niet voor de personeelsleden van de opvangcentra.
Meer informatie: omzendbrief vakantieregeling paramedisch personeel gemeenschapsonderwijs.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.
 


Extra informatie

Regelgeving

Gesubsidieerd vrij onderwijs

Gemeenschapsonderwijs

Contact