Verlof voor prestaties bij een erkende politieke groep: wat je partij moet weten

Welke kosten betaalt de partij aan het ministerie van Onderwijs?

Het ministerie van Onderwijs betaalt je salaris uit.

Je partij betaalt de totale loonkosten aan het ministerie terug:

  • Je brutosalaris op basis van je tewerkstellingsvolume, inclusief de werkgeversbijdrage
  • Je vakantiegeld en eindejaarstoelage op basis van je tewerkstellingsvolume
  • De administratiekosten

Naar boven

Wanneer ontvangt de partij de factuur voor terugbetaling van je salaris?

Voor de periode Factuur
September en oktober jaar x November jaar x
November en december jaar x + eindejaarstoelage jaar x Tussen begin januari en eind april jaar x+1
Januari tot en met april jaar x+1 Tussen begin mei en eind augustus jaar x+1
Mei tot en met augustus jaar x+1 + vakantiegeld jaar x+1 Tussen begin september en eind december jaar x+1

Naar boven

Hoe kan de partij de loonkosten ramen?

Om je loonkosten in te schatten, heeft je partij je salarisschaal en je geldelijke anciënniteit nodig.  Zij moet ook weten of je vastbenoemd of tijdelijk bent, en of je in aanmerking komt voor een haard- of standplaatstoelage. Je vindt die gegevens op je salarisbrief.

 

Detachering: loonkosten ramen

 

Naar boven

Wat doe je bij ziekte van een gedetacheerde?

Meld de ziektedagen van je gedetacheerde personeelsleden aan de cel Detacheringen door het formulier te mailen naar detacheringen.onderwijs@vlaanderen.be:

 

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij de cel Detacheringen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving

Contact
Daisy Conard
Cel Detacheringen
Vanessa Ghysels
Coördinator