Solliciteren in het gesubsidieerd officieel onderwijs

Wil je in een stadsschool, een gemeenteschool, een provinciale school of een centrum voor volwassenenonderwijs van het gesubsidieerd officieel onderwijs werken, dan stuur je je sollicitatiebrief naar het schoolbestuur: het stads-, gemeente- of provinciebestuur.

Vacatures en adressen van de besturen vind je op de websites van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG) en van het provinciaal onderwijs (POV). Hier vind je ook de vacatures bij centra voor leerlingenbegeleiding.

Vaak vind je ook vacatures op de websites van scholen of centra. Je kan scholen of centra in je buurt opzoeken via de pagina’s met het onderwijsaanbod.

Sommige schoolbesturen verwachten je kandidatuurstelling vóór een bepaalde datum. De stad of gemeente bepaalt welke datum.
Informeer je tijdig.
 


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites