Lerarenplatform basisonderwijs

Wat is het lerarenplatform?

In het schooljaar 2018-2019 startte het pilootproject ‘lerarenplatform’.

Het lerarenplatform is verlengd tot schooljaar 2023-2024. Er is plaats voor 1621 leerkrachten basisonderwijs die een tijdelijke aanstelling krijgen vanaf 1 september tot het einde van het schooljaar.

Bijna alle scholen nemen deel aan het lerarenplatform.

Naar boven

Wat is het doel van het lerarenplatform?

Het lerarenplatform heeft als doel jonge leerkrachten een beter loopbaanperspectief te bieden. Het geeft startende en tijdelijke leerkrachten meer werkzekerheid binnen het lerarenplatform.

Wie in het lerarenplatform stapt, heeft werkzekerheid vanaf 1 september tot het einde van het schooljaar.

Naar boven

Wie kan in het lerarenplatform stappen?

Je kan alleen in het lerarenplatform stappen als kleuteronderwijzer, onderwijzer en leermeester godsdienst, niet-confessionele zedenleer en lichamelijke opvoeding.

Zowel tijdelijke als vastbenoemde leerkrachten kunnen in het lerarenplatform stappen. De aanstelling is wel altijd tijdelijk (tot het einde van het schooljaar). Vastbenoemden kunnen dit via een tijdelijk andere opdracht (TAO) of een afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP).

Naar boven

Wat zijn je taken?

Reguliere vervangingen

Je wordt ingezet voor reguliere vervangingen korter dan een schooljaar.

Je kan afwezige leerkrachten vervangen, maar je kan ook de plaats innemen van een vastbenoemde leerkracht die zelf kiest voor een opdracht in het lerarenplatform.

Wegwerken leerachterstand

Als er geen vervanging nodig is, word je ingezet voor het wegwerken van de leerachterstand of kan je een niet-reguliere vervanging doen.

Naar boven

Hoe bouw je dienstanciënniteit op?

Dit doe je op basis van de betrekking waarin je bent aangesteld in het lerarenplatform.

Naar boven

Hoe kan je solliciteren?

Je solliciteert bij een school of scholengemeenschap. Zij kunnen jou aanwerven in een gewone betrekking of in het lerarenplatform. Als je interesse hebt in het lerarenplatform, vermeld dit dan zeker bij je sollicitatie.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Omzendbrief lerarenplatform in het basisonderwijs (BAO/2018/01)