Leerkrachtendatabank

Heb je interesse voor een job als leerkracht in het basisonderwijs of in het secundair onderwijs?
Publiceer dan je cv in de leerkrachtendatabank (VDAB). De VDAB brengt er, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, vraag en aanbod op de onderwijsarbeidsmarkt samen.

Je kunt in de databank een aantal voorkeuren meegeven, zoals welke vakken je wil geven en in welke regio of onderwijsnet je wil werken.

Schooldirecties kunnen in de leerkrachtendatabank gericht zoeken naar kandidaten voor een openstaande betrekking.

Je kan in de databank vacatures vinden die de schooldirecties doorgegeven hebben. Je kan ook een zoekopdracht naar onderwijsvacatures instellen en bewaren. Je kan de vacatures via e-mail ontvangen.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming certificeert je studiebewijzen en bepaalt de ambten en vakken waarvoor je een vereist bekwaamheidsbewijs hebt. Zo zijn schooldirecties zeker dat de cv's op dat punt correct zijn. Als er geen studiebewijzen gekend zijn contacteert AGODI je om de juiste documenten te bezorgen.

Het ministerie houdt de VDAB op de hoogte van de werksituatie van elke leraar in de databank, op basis van informatie van de scholen. Zo kennen de schooldirecties de meest actuele situatie en contacteren ze jou niet nodeloos als je intussen al aan de slag bent.
 


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Contact
Cel leerkrachtendatabank basisonderwijs
Cel Word Leerkracht secundair onderwijs