Taalkennis

Nederlands

Als je wil werken in het Vlaams onderwijs, moet je de onderwijstaal beheersen: het Nederlands.

Je toont aan dat je het Nederlands beheerst op 1 van volgende manieren:

  • Het bekwaamheidsbewijs, nodig voor je aanstelling, heb je behaald in het Nederlands. Dat mag zowel je basisdiploma zijn als je bewijs van pedagogische bekwaamheid.
  • Je bent aangesteld op basis van een niet-Nederlandstalig studiebewijs, maar je hebt daarnaast ook een Nederlandstalig studiebewijs dat een vereist, voldoende geacht of ander bekwaamheidsbewijs is voor een ambt van de personeelscategorie waarin je bent aangesteld.
  • In het volwassenenonderwijs of aan een universiteit of hogeschool heb je een studiebewijs van een taalopleiding Nederlands behaald dat het vereiste taalkennisniveau aantoont.
  • Je hebt een Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie (CNaVT). Meer info vind je in de omzendbrief.

Als je nog niet voldoet aan de taalvereisten en de school vindt geen andere kandidaat, dan kan ze voor jou een taalafwijking aanvragen. Zo kan je toch starten in het onderwijs. Dat is een tijdelijke oplossing en geldt voor maximaal 3 aaneensluitende kalenderjaren. Zo heb je de tijd om je in orde te stellen met de taalregelgeving.

Naar boven

Onderwijzer: ook Frans

In het basisonderwijs moet je als onderwijzer, aangesteld in de 3de graad, ook het bewijs leveren dat je kennis hebt van de verplichte 2de taal, het Frans:

  • Je hebt het diploma van ‘bachelor in het onderwijs: lager onderwijs’ behaald (vanaf het academiejaar 2010-2011).
  • Je hebt een ander vereist bekwaamheidsbewijs voor het ambt van onderwijzer. Daarmee voldoe je voor een aanstelling buiten Brussel.
  • Je bent als onderwijzer aangesteld op basis van een Franstalig bekwaamheidsbewijs, of op basis van een Nederlandstalig bekwaamheidsbewijs dat geldt als een vereist bekwaamheidsbewijs voor het vak Frans in het secundair onderwijs.
  • In het volwassenenonderwijs of aan een universiteit of hogeschool heb je een studiebewijs van een taalopleiding Frans behaald dat de vereiste taalkennis aantoont op niveau B1 voor de vaardigheden lezen en schrijven en op niveau B2 voor de vaardigheden luisteren en spreken.
  • Je hebt een certificaat erkend door het CIEP (Centre International d’Etudes Pédagogiques) uit Frankrijk. Meer info vind je in de omzendbrief.

Als je nog niet voldoet aan de taalvereisten en de school vindt geen andere kandidaat, dan kan ze voor jou een taalafwijking aanvragen. Zo kan je toch starten in het onderwijs. Dat is een tijdelijke oplossing en geldt voor maximaal 3 aaneensluitende kalenderjaren. Zo heb je de tijd om je in orde te stellen met de taalregelgeving.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving