Nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering: algemene en praktische informatie

Prioritaire thema's om onderwijsvernieuwing te realiseren

De Vlaamse minister van Onderwijs stelt om de 2 jaar prioritaire thema’s vast om het beleid te ondersteunen. Een oproep nodigt geïnteresseerde organisaties uit om de gekozen thema’s te vertalen in een specifiek nascholingsaanbod voor leraren, directies, pedagogische begeleiders en lerarenopleiders. De minister maakt dan een selectie van kwaliteitsvolle projecten.

Waarom dit aanbod?

De Vlaamse overheid streeft voortdurend naar kwaliteitsvol onderwijs binnen een context van maatschappelijke en technologische veranderingen. Daarom neemt ze geregeld initiatieven tot onderwijsvernieuwing. De realisatie daarvan is een uitdaging voor alle betrokkenen.

Een vernieuwing slaagt uiteindelijk pas als ook leraren, directies, pedagogisch begeleiders en lerarenopleiders erachter staan en mee kunnen waarmaken. Daartoe biedt dit nascholingsaanbod jou en je collega’s de nodige inzichten en competenties.

Naar boven

Doelgroepen

 • Leraren
 • Directies
 • Pedagogische begeleiders
 • Lerarenopleiders
 • Ondersteuners specifieke behoeften …

Naar boven

Professionalisering teams basisonderwijs rond begrijpend lezen: thema 2020-2021 en 2021-2022

Begrijpend lezen voor lerarenteams basisonderwijs is het thema voor de schooljaren 2020-2021en 2021-2022. Schoolteams uit het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen inschrijven.

Naar boven

Praktische informatie

 • Om de transfer naar de klas- en schoolpraktijk te optimaliseren, bestaan de nascholingsprojecten uit verschillende sessies over het hele schooljaar verspreid.
 • Je volgt die sessies in  teamverband. Je kan dus niet individueel inschrijven.
 • De prioritaire nascholing is gratis en netoverschrijdend.
 • Je kan bij alle organisaties informatie inwinnen, maar je schoolteam inschrijven kan alleen voor 1 thema bij 1 organisatie.
 • Zodra je team ingeschreven is, verwachten we dat elke deelnemer het gekozen traject ook volledig afrondt.
 • Bij elk thema vind je informatiefiches van de geselecteerde projecten met de doelgroep, doelstellingen, inhoud en methode en met de contactgegevens van de organisatie.
 • Voor meer informatie en inschrijven neem je rechtstreeks contact op met de nascholingsorganisatie.
 • Als een project volzet is, kan je aan de nascholingsorganisatie vragen of je het project tegen betaling kan volgen. Overleg met je directeur of de school daarvoor nascholingsgeld kan gebruiken.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Contact
Beleid Onderwijspersoneel: professionalisering