Professionaliseren: wie, hoe en waarom?

Een loopbaan lang professionaliseren is noodzakelijk

Het kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009 bepaalt dat elke onderwijsinstelling de 1ste verantwoordelijke is voor de kwaliteit van het onderwijs dat ze verstrekt. Technologische vernieuwingen, een groeiende diversiteit, de uitdaging van het inclusief onderwijs … creëren een continue zoektocht naar manieren om kwaliteitsvol onderwijs te (blijven) realiseren.

Als leraar spelen jij en je collega’s een belangrijke rol in het bereiken van eindtermen en ontwikkelingsdoelen door je leerlingen en in het leerproces dat daartoe leidt. Naast een kwalitatief hoogstaande initiële lerarenopleiding is een samenhangend proces van permanente professionalisering via interne en externe vormen van begeleiding en nascholing nodig om je te helpen de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven.

Naast je individuele noden als leraar bepalen ook de noden van je onderwijsinstelling en die van het schoolteam vorm en inhoud van de beoogde professionalisering.

Elke onderwijsinstelling krijgt heel wat autonomie om haar professionaliseringsbeleid uit te stippelen. Ze maakt daartoe een nascholingsplan en krijgt van de overheid financiële middelen om dat uit te voeren.

Naar boven

Diverse vormen van professionalisering zijn waardevol

Diverse vormen en methodieken van professionalisering verbreden en verdiepen je competenties en je handelingsbekwaamheid:

  • Begeleiding, ondersteuning en nascholing door externe organisaties
  • ‘Interne’ professionalisering: observatiebezoeken (collegiale visitaties), informele gesprekken met collega-leraren, professionele literatuur ...
    In de praktijk zijn die activiteiten niet altijd duidelijk van elkaar te scheiden. Het belangrijkste is dat ze bijdragen tot de professionalisering van jou en het lerarenteam waarbinnen je functioneert.
  • Een bedrijfsstage. Door een project kan je tijdens je afwezigheid wegens bedrijfsstage een beroep doen op vervangende activiteiten voor je leerlingen. Zonder kosten voor je school.
    Lees er meer over: Klasactiviteiten ondernemingszin tijdens bedrijfsstage leraar.

Naar boven

Op wie kan je een beroep doen?

Zoek je naar de meest geschikte vorm van professionalisering voor jou en je instelling? Vraag deskundige ondersteuning aan:

Op nascholingsorganisaties en pedagogische begeleidingsdiensten kan je ook een beroep doen voor de begeleiding van de professionaliseringsactiviteiten. De activiteiten worden vaak in het nascholingsplan vastgelegd.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

 

Contact
Beleid Onderwijspersoneel: nascholing