Vorming voor busbegeleiders buitengewoon onderwijs

Waarom vorming voor busbegeleiders?

De opdracht van busbegeleiders is veelzijdig. Als busbegeleider moet je zowel praktisch-organisatorische als pedagogische competenties hebben. Om de job goed te kunnen uitoefenen is een degelijke opleiding nodig. Niet alleen de kinderen hebben baat bij een goed opgeleide busbegeleider. Ook de samenwerking met de school, de ouders en tussen de buschauffeurs onderling vaart er wel bij.

Naar boven

Voor wie?

Je kan aan de vorming deelnemen als je aangesteld bent als busbegeleider voor een school van het buitengewoon onderwijs.

Naar boven

Waaruit bestaat de vorming?

Het vormingsaanbod voor busbegeleiders bestaat uit een basis- en een verdiepingsopleiding.

De basisopleiding omvat 7 thematische sessies:

  • Kennismaking en taakafbakening
  • Omgaan met de specifieke doelgroepen
  • Preventief werken
  • Omgaan met ‘uit de hand gelopen’ situaties
  • EHBO en veiligheid
  • Communicatie
  • Een afrondende evaluatiemodule

De verdiepingsopleiding werkt de thema’s van de basisopleiding verder uit, vaak op maat.

Naar boven

Waar kan je ze volgen?

Vijf hogescholen verspreid over de Vlaamse provincies bieden basis- of verdiepingsopleidingen voor busbegeleiders in het buitengewoon onderwijs aan.

Neem contact op met de hogeschool in je buurt voor meer informatie of om je in te schrijven.

Antwerpen

Thomas More
Lerarenopleiding Turnhout-Vorselaar
Ann Verheyen
Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar
014 50 81 69
0474 755 742
ann.verheyen@thomasmore.be

Limburg       

UC Leuven-Limburg
Gezondheid en welzijn
Kirsten Vanoirbeek
Agoralaan, gebouw B, bus 7, 3590 Diepenbeek
0485 69 86 52
kirsten.vanoirbeek@ucll.be                                                                      

Vlaams-Brabant      

Odisee
Studiegebied Sociaal-agogisch werk
Els Vos
Martijn Vangodtsenhoven
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
02 609 37 83
els.vos@odisee.be
martijn.vangodtsenhoven@odisee.be

Oost- Vlaanderen

Hogeschool Gent
Faculteit Mens en Welzijn
Annick Ravier
Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent
0479 81 18 64
annick.ravier@hogent.be

West-Vlaanderen  

Katholieke Hogeschool Vives
Studiegebied Sociaal-agogisch werk
Eva Cornelis
Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk
056 26 41 50
eva.cornelis@vives.be

 Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina