Prestatieregeling universiteiten

Voltijdse of deeltijdse opdracht

Benoemingen en aanstellingen kunnen voltijds of deeltijds zijn.

Een deeltijdse opdracht wordt uitgedrukt als een percentage van een voltijdse opdracht. Voor de bepaling van het percentage komt elke halve dag waarop je voor de universiteit werkt, overeen met 10%. Een deeltijdse opdracht bedraagt ten minste 10% van een voltijdse opdracht en wordt als een veelvoud van 5 uitgedrukt.

Naar boven

Afwijkingen

De deeltijdse opdracht van een praktijkassistent en van een lid van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) die alleen onderwijsactiviteiten omvat, bedraagt ten minste 5%.

De opdracht van een docent in het tenure track-stelsel bedraagt ten minste 50%.

Met uitzondering van een tenure track-docent (altijd een aanstelling) en bij een proefperiode wordt een lid van het ZAP met een voltijdse opdracht altijd benoemd.

Naar boven

Wijziging van je opdracht

Als je tot het academisch personeel behoort, kan de omvang van je opdracht ofwel met jouw instemming gewijzigd worden, ofwel nadat je werd gehoord.

Heb je als voltijds lid van het ZAP op eigen verzoek een vermindering van je opdracht verkregen? Dan heb je binnen een periode van 8 opeenvolgende academiejaren het recht om opnieuw een voltijdse opdracht uit te oefenen.

Behoor je tot het administratief en technisch personeel? Dan kan het universiteitsbestuur met jouw instemming of op jouw verzoek de omvang van je opdracht wijzigen. Bij een vermindering van de omvang van je opdracht heb je gedurende 6 jaar het recht om naar de oorspronkelijke omvang terug te keren.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving