In de privésector of als zelfstandige gewerkt?

Als je een carrière als vastbenoemd personeelslid in het onderwijs had, maar ook een deel van je loopbaan in de privésector of als zelfstandige werkte, dan krijg je een samengesteld pensioen.

Wie betaalt je pensioen?

  • De Federale Pensioendienst (FPD) betaalt:
    •  Het overheidspensioen (voor je werk in het onderwijs)
    • Het werknemerspensioen (voor je werk als werknemer in de privésector)
  • Als je als zelfstandige werkte, krijg je een pensioen van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ).

Ga naar de zitdagen

Praktische tip voor de samenstelling van je pensioendossier: bij de Pensioenpunten  van de FPD zijn er zitdagen waarop ook medewerkers van het RSVZ aanwezig zijn.


Extra informatie

Websites