Omstandigheidsverlof naar aanleiding van bevalling van je partner

Wat is het?

Naar aanleiding van de bevalling van je echtgenote of samenwonende partner heb je recht op 10 werkdagen omstandigheidsverlof. Dat geldt zowel voor wettelijk als feitelijk samenwonenden.

Recht of gunst?

Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van je echtgenote of samenwonende partner is een recht. Je hogeschool kan niet weigeren.

Naar boven

Voorwaarden

Benoemde en tijdelijke personeelsleden kunnen dit verlof nemen.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Ben je benoemd? Dan heb je recht op je salaris.

Voor een tijdelijk personeelslid is dit verlof ook betaald, maar geldt een afwijkende regeling:

  • Gedurende 3 van de 10 werkdagen ontvang je je salaris.
  • Tijdens de resterende 7 dagen ontvang je geen salaris, maar een uitkering van het ziekenfonds. De hogeschool vult die uitkering aan tot aan het nettosalaris als de uitkering lager ligt dan je nettosalaris tijdens die 7 werkdagen zou bedragen hebben.

Anciënniteit

Je bent in dienstactiviteit, er zijn geen gevolgen voor je anciënniteit.

Naar boven

Begin, duur en einde

Begin

Je neemt het verlof op binnen een periode van 4 maanden vanaf de bevalling. Minimum 7 dagen neem je aaneensluitend op.

Duur

Je hebt recht op 10 dagen omstandigheidsverlof.

Werk je in meerdere instellingen gedurende de dagen dat je dit verlof opneemt? Dan geldt het verlof over alle instellingen heen. In totaal krijg je 10 dagen omstandigheidsverlof, ongeacht het aantal instellingen waar je werkt. Ook als je naast je job in het onderwijs in de privésector werkt, is het aantal dagen beperkt tot 10.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt dit verlof aan bij je hogeschool. 

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving