Zwangerschap en ouderschap - personeel hogescholen

Bevallingsverlof, borstvoedingsverlof en moederschapsbescherming

Hoelang duurt het bevallingsverlof? Mag je borstvoedingsverlof opnemen? Wat is moederschapsbescherming en hoelang heb je er recht op?

Geboorteverlof

Je hebt recht op een aantal werkdagen geboorteverlof naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming aan jouw kant vaststaat.

Verlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder

De vader of de samenwonende partner neemt bij overlijden of hospitalisatie van de moeder het resterende bevallingsverlof over.

Opvangverlof met het oog op adoptie, pleegvoogdij en langdurige pleegzorg

Neem je een minderjarig kind op in je gezin met het oog op adoptie, pleegvoogdij of langdurige pleegzorg? Dan heb je recht op opvangverlof. Dit verlof is betaald.

Pleegzorgverlof

Ben je officieel aangesteld als pleegouder, dan heb je recht op pleegzorgverlof. Je hebt recht op maximaal 6 dagen per jaar. Het verlof is betaald.

Ouderschapsverlof

Wil je meer tijd met je kinderen doorbrengen? Neem dan volledig of deeltijds ouderschapsverlof. Dat is een vorm van loopbaanonderbreking.

Corona-ouderschapsverlof

Met corona-ouderschapsverlof kan je je prestaties verminderen tussen 1 mei en 30 juni 2020.

Zorgkrediet

Met zorgkrediet kan je je loopbaan voltijds of deeltijds onderbreken, onder meer om voor je kind te zorgen, tot de leeftijd van 12 jaar.