Syndicaal verlof

Wat is het?

Als personeelslid van een hogeschool kan je dienstvrijstelling krijgen voor:

  • Het bijwonen van vergaderingen als je zitting hebt in een lokaal inspraakorgaan dat is opgericht door of krachtens een wet of een decreet
  • Het bijwonen van vergaderingen van de Vlaamse Onderwijsraad als je vakbondsafgevaardigde bent en een verantwoordelijk bestuurslid van een representatieve vakorganisatie je daarom verzoekt

Het syndicaal verlof is betaald.

Recht of gunst?

Het syndicaal verlof is een recht. Je hogeschool kan je dit verlof niet weigeren.

Naar boven

Voorwaarden

De dienstvrijstelling geldt voor personeelsleden van alle hogescholen.

Het is voor personeelsleden van alle hogescholen ook mogelijk een verlof wegens vakbondsopdracht op te nemen. Contacteer je vakbond voor meer informatie.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Je behoudt je recht op je salaris.

Anciënniteit

Het syndicaal verlof telt mee voor je geldelijke anciënniteit.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Dit verlof vraag je aan bij je hogeschool.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool of bij je vakbond.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Regelgeving