Betaald educatief verlof

Wat is het?

Werknemers uit de privé-sector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om daartoe op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

Maak jij deel uit van het administratief, technisch of werkliedenpersoneel  in een vrije hogeschool? En betaalt je onderwijsinstelling je loon uit eigen middelen? Dan heb jij recht op betaald educatief verlof.

Voorwaarden

  • Je bent lid van het technisch, administratief of werkliedenpersoneel.
  • Je onderwijsinstelling betaalt je loon uit eigen middelen (je loon is dus niet gesubsidieerd of gefinancierd door de overheid).
  • Je werkt minstens 4/5 van de normale arbeidsduur. Of, als dat niet het geval is, voldoe je aan de bijkomende voorwaarden voor deeltijdse werknemers. Meer informatie vind je op Werk.be - Betaald educatief verlof - rechthebbende werknemers)

Vragen

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Je kan ook contact opnemen met het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid (Werk.be).


Extra informatie