Terbeschikkingstellingen aan de hogeschool

Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen

Eerder stoppen met werken dankzij de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (tbsvp) of uitstapregeling.

Terbeschikkingstelling wegens ziekte

Ben je benoemd aan een hogeschool en zijn je bezoldigde ziektedagen opgebruikt? Dan word je ter beschikking gesteld wegens ziekte.