Verloven en afwezigheden aan de hogeschool

De hogeschool bepaalt zelf bij reglement de vakantieregeling van het personeel. Decretaal zijn enkel het minimaal aantal vakantiedagen bepaald.

Afwezig door ziekte of een ongeval? Wil je om medische redenen minder werken?

Met zorgkrediet voor personeel van hogescholen onderbreek je je loopbaan voltijds of deeltijds omwille van: zorg voor een kind tot 12 jaar; medische bijstand; palliatieve zorg; zorg voor een kind met een handicap; opleiding.