Taakomschrijving onderwijzend personeel

Het hogeschoolbestuur bepaalt de taakomschrijving van het onderwijzend personeel en bepaalt of de opdracht voltijds of deeltijds is.

(Hoofd)praktijklector, (hoofd)lector, (hoofd)docent en (gewoon) hoogleraar

Het takenpakket bestaat uit een of meer van de volgende taken:

  • Onderwijs verstrekken
  • Begeleidingsopdrachten
  • Projectmatig wetenschappelijk onderzoek
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Organisatorische taken
  • Administratieve taken

Naar boven

Assisterend personeel

Welke taken?

Assisterend personeel staat docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren bij. Onder hun leiding vervult het onderzoeks-, onderwijs-, of begeleidingsopdrachten.

Assisterend personeel kan ook voltijds of deeltijds administratieve en/of organisatorische taken uitvoeren.

Praktijkassistent

In de studiegebieden audiovisuele en beeldende kunst en muziek en podiumkunsten en aan de Hogere Zeevaartschool kan de hogeschool een voltijds of deeltijds lid van het assisterend personeel de titel van praktijkassistent verlenen. Het personeelslid voert dan hoofdzakelijk taken uit die te maken hebben met praktijkgebonden onderwijs.

Doctoraatsproefschrift

Verricht een personeelsid activiteiten in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift? Dan werk het onder de leiding van de promotor van de universiteit waaraan het doctoreert.

Een tijdelijk assistent (uitgezonderd de praktijkassistent) mag ten minste de helft van de werktijd besteden aan de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift. Dat recht vervalt als het personeelslid slechts deeltijds aangesteld is of als het geen titularis is van zijn betrekking. Is een personeelslid als tijdelijk assistent belast met artistiek gebonden onderwijsactiviteiten? Dan kan het enkel aanspraak maken op dat recht als het bezoldigd wordt met de gangbare salarisschaal, niet als het bezoldigd wordt met een bijzondere salarisschaal.  

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Voor onderwijspersoneel

Regelgeving