Oneens met een beslissing van je universiteits- of hogeschoolbestuur?

Heb je vragen over het personeelsbeleid of ben je het niet eens met een beslissing van het hogeschool- of universiteitsbestuur? Probeer dat in eerste instantie te bespreken met je direct leidinggevende (departementshoofd, decaan, diensthoofd, …). Krijg je daar geen gehoor? Dan zijn er andere kanalen waartoe je je kan richten.

  • Ga langs bij de personeelsdienst van je hogeschool of universiteit.
  • Sommige hogescholen en universiteiten hebben een ombudspersoon of een vergelijkbare functie waar je met vragen en problemen terecht kan.
  • Spreek een vakbondsafgevaardigde of een andere werknemersafgevaardigde aan over zaken van algemene aard (regels over arbeidstijd, prestatieregeling, verdeling van bijkomende taken …).

Tegen een negatieve evaluatie of een tuchtmaatregel kan je in beroep gaan bij het beroepsorgaan dat door de hogeschool of universiteit opgericht is.