Onderwijsinhoud en leerlingenbegeleiding secundair onderwijs

Geletterdheid is heel belangrijk. Het Plan Geletterdheid wil de geletterdheid bij iedereen bevorderen. Vind goede praktijken, inspiratie, cijfers en onderzoek over geletterdheid, partners, getuigenissen, ... 

Scholen zijn verplicht om de officiële benamingen van studierichtingen en vakken te gebruiken in elke communicatie.

Doelstellingen en krachtlijnen van de modernisering van het secundair onderwijs.

Tips voor gezonde voeding en eetgedrag op school. En hoe geef je beweging een plaats in je gezondheidsbeleid?

In alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding geldt een algemeen rookverbod voor leerlingen, leraren, ouders en anderen.