Onderwijsinhoud en cursistenbegeleiding volwassenenonderwijs

Wegwijs in het NT2-aanbod, de rol van de huizen van het Nederlands en het afsprakenkader NT2.