Onderwijsinhoud deeltijds kunstonderwijs

Hoe verleen je vrijstelling voor een bepaald vak aan een leerling? Wat zijn de gevolgen voor de financiering?

Leerlingen kunnen voor een deel van hun opleiding ervaring opdoen buiten de academie.