Onderwijsdoelen deeltijds kunstonderwijs

Wat leer je tijdens je opleiding deeltijds kunstonderwijs?

De Vlaamse overheid (beleidsdomein Onderwijs en Vorming) legde vast wat je moet kunnen om te slagen in je opleiding aan de academie. Dit zijn de onderwijsdoelen.

Maar leerkrachten en leerlingen kunnen zelf invullen hoe ze deze onderwijsdoelen behalen. Samen met je leerkracht kies je welke muziekstukken je mooi vindt of kies je samen met medeleerlingen een theatertekst die je aanspreekt. Naarmate je vordert in je opleiding zal je meer en meer je eigen artistieke accenten kunnen leggen.

Je leert in het deeltijds kunstonderwijs door te oefenen, te ervaren, na te denken, en vooral door zelf kunst te maken. Technische beheersing van een kunstdiscipline blijft belangrijk, maar de opleiding omvat veel meer:

 • Creëren en innoveren
 • Samenwerken met anderen
 • Jezelf tonen
 • Onderzoeken,
 • Een unieke artistieke persoonlijkheid ontwikkelen

De onderwijsdoelen geven aan wat je moet kunnen na een opleiding, niet per vak.

Basiscompetenties voor de 1ste 2de en 3de graad

6 kerncompetenties (of kernvaardigheden) bundelen de basiscompetenties van de 1ste, 2de en 3de graad.

 1. Individuele gedrevenheid tonen: je leert op de eigen expressiemogelijkheden en je wil je creatieve resultaten tonen.
 2. Creëren en (drang tot) innoveren: je komt actief en vanuit jezelf met artistieke vormgevingen, benaderingen en inzichten.
 3. Vakdeskundigheid inzetten: je kunt vaardigheden die horen bij de kunstvorm die gekozen hebt gebruiken om je artistiek uit te drukken.
 4. Onderzoeken: je leert een artistiek proces en een product analyseren en reflecteert en communiceert erover.
 5. Relaties bouwen en samenwerken: je zet eigen talent en deskundigheid in voor een gemeenschappelijk artistiek doel of project.
 6. Presenteren: je toont een artistiek proces en/of een product aan een publiek.

Elke kerncompetentie is opgebouwd uit verschillende basiscompetenties. Vanuit deze competenties maakt een academie een leerplan met leerdoelen en evaluatiedoelen.

Kwalificaties

Academies reiken kwalificaties uit die erkend zijn door de Vlaamse overheid. De beroepskwalificaties bevatten een heldere opsomming van alle competenties of vaardigheden die je op het einde van de 4de graad beheerst.

De 9 landelijke amateurkunstenorganisaties hebben de beroepskwalificaties ontwikkeld. Daardoor is je opleiding in het deeltijds kunstonderwijs een goede voorbereiding op de amateurkunstensector.

Een aantal beroepskwalificaties kan je gebruiken op de arbeidsmarkt.


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites