Onderwijsbevoegdheid in het vernieuwde deeltijds kunstonderwijs

Geldig voor de hele academie

Om haar opleidingsaanbod van opties en instrumenten actueel te houden, kan je academie onderwijsbevoegdheid verwerven. De onderwijsbevoegdheid geldt voor de hele academie.

Zo kan je academie het aanbod soepel herschikken op basis van de leerbehoeften van de leerlingen.

Vroeger kwam het geregeld voor dat leerlingen een deel van hun opleiding in een vestigingsplaats dichtbij huis volgden, maar voor een muziekinstrument alsnog naar de hoofdvestigingsplaats moesten.

Naar boven

Zeldzame opties

Het deeltijds kunstonderwijs biedt een groot aantal zeldzame opties aan, zoals polychromie en kantwerk.

Wegens hun waarde voor het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen is het belangrijk dat academies die opties blijven aanbieden. Hoe weinig leerlingen er ook voor kiezen.

Voor de zeldzame opties geldt een lagere spreidingsgraad  van 5 per provincie.

Naar boven

Per cluster aanvragen

Opties en instrumenten zijn op basis van de inhoud in clusters ingedeeld, om de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid efficiënt te laten verlopen en om de administratieve belasting te beperken.

Zo moet een academie niet voor elke optie of elk instrument afzonderlijk een aanvraag indienen. 

Het bestuur moet ten laatste op 30 april 2018 onderwijsbevoegdheid aanvragen voor opties en instrumenten waarmee het op 1 september 2018 van start wil gaan.

Naar boven