Ondersteuning en leermiddelen bij specifieke onderwijsbehoeften

Ondersteuning voor leerkrachten en leerlingen bij specifieke onderwijsbehoeften

Begeleiding van leerlingen met specfieke onderwijsbehoeften, speciale onderwijsleermiddelen, competentieontwikkeling en nascholing.

Speciale onderwijsleermiddelen

Speciale leermiddelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs, en voor studenten of cursisten met specifieke onderwijsbehoeften.