Ondersteuning bij afstandsleren

Vraag gratis wifi aan voor leerlingen zonder internet

Vraag een logincode aan bij Telenet of Proximus voor leerlingen die geen internet hebben.

Vraag enkel een account aan voor de leerlingen die het echt nodig hebben.

Telenet

Het Wi-Free programma loopt nog tot het einde van het schooljaar . Concreet betekent dit dat de vouchers die werden uitgereikt tussen einde maart en einde oktober 2020 actief blijven: ze werden automatisch verlengd tot einde juni 2021.

  • Deel eerst ongebruikte Wi-Free vouchers uit die je aanvroeg vóór 31 oktober 2020
  • Vraag nieuwe Wi-Free vouchers aan via Hotspot.Info@telenetgroup.be
    • Dien aanvragen in op basis van een concrete nood, met een maximum van 20 vouchers per aanvraag. Een evaluatie van maart-juni wees uit dat scholen die heel gericht vouchers aanvragen ook de hoogste activatiegraad hebben (90%-100%).

Meer info op de website van Telenet

Proximus

Proximus heeft zijn aanbod verlengd tot het einde van het schooljaar 2020-2021. 

Vraag de codes rechtstreeks aan bij Proximus:

  • Dien je aanvraag in via CSR@proximus.com
  • Geef een contactpersoon op die zal instaan voor het beheer van de codes aangezien er een legale verplichting is om de identiteit van de gebruikers te kennen. Respecteer daarbij de GDPR regelgeving.
  • Je krijgt een document met het gevraagde aantal codes en kan ze verdelen.

Meer info op de website van Proximus

Naar boven

Leen laptops uit aan kwetsbare leerlingen

Scholen kunnen voor de organisatie van afstandsonderwijs laptops uitlenen aan kwetsbare leerlingen.

Periode na herfstvakantie schooljaar 2020-2021: extra laptops

Met het oog op het verplichte afstandsonderwijs ligt de prioriteit bij leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs (inclusief deeltijds secundair onderwijs en OKAN). Er worden extra laptops ter beschikking gesteld aan de scholen.
Neem contact op met je onderwijsverstrekker (onderwijskoepel). Zij staan in voor de verdeling van de laptops.

De school wordt eigenaar van de laptops en kan de toestellen in bruikleen geven aan kwetsbare leerlingen. Gebruik het model voor een bruikleenovereenkomst:

docx bestandbruikleenovereenkomst (24 kB)

De school bepaalt zelf hoe ze deze laptops inschakelt in het ICT-beleid en de ICT-infrastructuur. De school kiest ook zelf of ze een waarborg vraagt voor de bruikleen van de laptop.

Vind ondersteuning bij je onderwijsverstrekker

Naar boven


Extra informatie