Omstandigheidsverlof van je personeel

Wat is het?

  • Is omstandigheidsverlof een recht of een gunst?
  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?
  • Wanneer begint en eindigt het verlof?
  • Hoe lang mag je personeelslid omstandigheidsverlof nemen?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Je leest het op de pagina’s over omstandigheidsverlof voor onderwijspersoneel:

Wat moet ik doen?

Vraag aan je personeelslid bewijsstukken die het omstandigheidsverlof staven, zoals een overlijdensbrief. Die bewijsstukken bewaar je in de onderwijsinstelling.

Naar boven