Omgaan met probleemgedrag

Deze leidraad helpt scholen, CLB’s, pbd’s en LOP’s om afspraken te maken en een beleid uit te werken voor leerlingen met probleemgedrag.

Een overzicht van regelgeving over schending van leefregels in omzendbrieven.

Voor ouders

Info over straffen, schorsen en uitsluiten: