NEET-jongeren: Not in Education, Employment or Training

Definitie

NEET-jongeren (not in education, employment or training) zijn jongeren tussen 15 en 24 jaar die:

  • Geen opleiding volgden in een referentieperiode van 4 weken
  • Geen regulier onderwijs volgen
  • Niet aan het werk zijn als jobstudent
  • Geen opleiding volgen buiten het regulier onderwijs
  • Niet aan het werk zijn

Die jongeren blijven onder de radar van instellingen die ondersteuning en hulp bieden bij onderwijs, welzijn en werk. Zij verschillen van jongeren in (jeugd)werkloosheid, die wél gekend zijn bij de VDAB en daardoor gepaste ondersteuning genieten.

De integratie van NEET-jongeren op de arbeidsmarkt is een belangrijk doel van de Jongerengarantie van de EU en van het Vlaamse Jeugdwerkplan van de VDAB. NEET-jongeren vormen namelijk een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt.

Omdat NEET-jongeren onder de radar blijven, is er vandaag geen exact aantal vast te stellen. De koppeling van de webservices van ingeschreven en uitgeschreven leerlingen (DISCIMUS) met de webservices van de VDAB zal in de toekomst een beter zicht geven op de grootte van de groep.

Eurostat levert wel cijfers over het aandeel NEET-jongeren. In 2016 waren er in het Vlaams Gewest 7,5% NEET-jongeren, waarvan iets meer jongens dan meisjes. Vlaanderen ligt onder het Belgisch gemiddelde (9,9%). Je vindt de cijfers op de website van het Steunpunt Werk.

4 types

Onderzoek (2015) van Tempera in Antwerpen, leert dat er 4 types NEET-jongeren zijn. Die types zijn breder geformuleerd dan de eerder gehanteerde definitie:

  1. NEET-jongeren buiten de arbeidsmarkt die ook nooit een traject bij VDAB of OCMW volgden.
  2. NEET-jongeren met sporen van transmissie. Die jongeren schreven zich ooit in als werkzoekende maar voldeden niet aan de verplichtingen als werkzoekende of als deelnemer aan een begeleidings- of opleidingstraject.
  3. NEET-jongeren die een traject volgden bij VDAB of OCMW maar nadien geen job vonden.
  4. NEET-jongeren die zich inschreven als werkzoekende maar nog niet deelnamen aan een traject naar werk. Die jongeren zijn vaak schoolverlaters en jongeren die recent werkzoekend geworden zijn. Zij zijn wellicht de minst problematische subpopulatie van NEET-jongeren.

Kenmerken

Geslacht

Jongens volgden eerder een traject bij VDAB of OCMW en scoren hoger als type NEET-jongeren met sporen van transmissie. Meisjes zijn dan weer sterker vertegenwoordigd bij het NEET-type dat nooit in een traject bij VDAB of OCMW stapte.

Leeftijd

NEET-jongeren zijn tussen 15 en 24 jaar. In Vlaanderen is door de leerplicht tot 18 jaar het percentage NEET-jongeren onder de 18 gering. Leerlingen die problematisch spijbelen of in de leertijd zitten zonder leerovereenkomst, kunnen wel als NEET-jongeren beschouwd worden. Die jongeren zijn wel ingeschreven maar volgen niet regelmatig onderwijs.

Naar boven

Cijfers NEET-jongeren

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vlaams Gewest 6,34 7,29 7,47 8,47 9,24 10,46 9,76 9,46 7,48 7,16
Waals Gewest 14,59 16,11 14,62 15,21 15,36 14,49 14,67 15 12,17 11,62
Brussels H. Gewest 16,25 15,15 17 18,77 19,24 18,69 15,79 17,54 15,25 13,31
België 10,1 11,1 10,86 11,81 12,34 12,68 12,05 12,18 9,89 9,32

Extra informatie

Websites