Onderzoek preventie van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten

Hier vind je onderzoek over spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten in Vlaanderen. De onderzoeken bieden inspiratie om op verscheidene niveaus beleid uit te tekenen.

1. Onderwijsonderzoek in opdracht van Steunpunt Onderwijsonderzoek dat bijdraagt tot het optimaliseren van een preventief en geïntegreerd beleid rond spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten op schoolniveau; G. Keppens en B. Spruyt.

2. Europees onderzoek ‘Reducing Early School Leaving in Europe (RESL.eu)’, CeMIS (Centre of Migration and Intercultural Studies, University of Antwerp); C. Timmerman, L. Van Praag, N. Clycq, W. Nouwen, R. Van Caudenberg, M. Orozco en M. Samson.

Dit onderzoek draagt bij tot kennis van de mechanismen en processen van jongeren die beslissen om het secundair onderwijs vroegtijdig te verlaten. Verder leren we wat ervoor zorgt dat sommige vroegtijdige schoolverlaters starten in alternatieve leerwegen om hun kwalificatie te behalen.

3. Onderzoek van de KU Leuven dat bijdraagt tot het begrip van vroegtijdig schoolverlaten; C. Lamote, J. Van Damme, M. Blommaert, J. Meyer, W. Van Den Noortgate, K. Hannes, G. Burman, K. De Witte, I. Nicaise, J. Lavrijsen, G. Van Landegehem, B. De Fraine, M. Callens, J. Noppe, L. Vanderleyen, S. Speybroeck, T. Boonen, J. de Bilde.