Leerrecht: regelgeving

Recht op onderwijs

De leerplichtwet bepaalt dat alle kinderen en jongeren moeten leren. Die leerplicht is niet los te zien van het leerrecht, dat in diverse internationale verdragen ingeschreven is, zoals het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De overheid moet erover te waken dat het recht op onderwijs voor alle kinderen en jongeren gegarandeerd wordt. Speciale aandacht gaat naar:

  • Optimale leer- en ontwikkelingskansen realiseren voor alle leerlingen
  • Uitsluiting, segregatie en discriminatie vermijden
  • Sociale mix en cohesie bevorderen

Het recht op onderwijs geldt voor ieder kind en iedere jongere in België. Ook kinderen zonder officiële verblijfsdocumenten hebben het recht om in een school in te schrijven. De school mag hen niet weigeren.

Om het recht voor kinderen en jongeren op leren te garanderen, is regelmatige aanwezigheid op school verplicht.

Extra informatie

Verwante pagina’s

Website