Aanpak van spijbelen

Deze krachtlijnen verduidelijken de stappen die elke actor in de aanpak van spijbelen kan zetten en de minimale verwachtingen.

De Vlaamse krachtlijnen voor de aanpak van spijbelen zijn vertaald naar concrete samenwerkingsafspraken op lokaal niveau. Laat je inspireren door de praktijken en sjablonen uit de lokale spijbelactieplannen.